Oświetlenie mieszkania - kompleksowa instalacja elektryczna

Ostatnia aktualizacja: 14 września 2017

Prawidłowo wykonana oraz właściwie funkcjonująca instalacja elektryczna ma kluczowy wpływ na bezpieczeństwo jej użytkowania przez domowników, oddala ryzyko pożaru, a także wydłuża żywotność urządzeń zasilanych energią elektryczną. Planowanie instalacji elektrycznej wymaga ustalenia już na etapie projektowania, a najpóźniej budowy, gdzie zostaną rozmieszczone poszczególne urządzenia oraz w jaki sposób rozlokujemy poszczególne punkty oświetleniowe. Najtrudniejszym zadaniem elektryka jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji w taki sposób, aby jej eksploatacja była bezpieczna, nawet w sytuacji gdy korzystający z niej mieszkańcy, np. dzieci, nie zawsze zachowują się rozsądnie.

Nieprawidłowe użytkowanie oraz wady urządzeń i instalacji elektrycznych stanowią jedną z najczęstszych przyczyn pożarów powstających w budynkach. Szczególnie duże niebezpieczeństwo wybuchu pożaru istnieje w obiektach, w których instalacja elektryczna została wykonana z przewodów aluminiowych oraz wszędzie tam, gdzie od wielu lat nie przeprowadzono jej remontu. Uszkodzone instalacje i osprzęt elektryczny (wtyczki, gniazda wtykowe, wyłączniki oświetlenia, oprawy oświetleniowe) na skutek zwarć i tworzących się iskier mogą wywołać pożar materiałów palnych znajdujących się w budynku.

Instalacja elektryczna – podstawowe informacje

Instalacja elektryczna stanowi niskonapięciowy zespół urządzeń elektrycznych, w skład którego wchodzą takie elementy, jak przyłącza i złączki, tablice rozdzielcze, kable i przewody doprowadzające, instalacje odbiorcze oraz urządzenia zabezpieczające, ochronne i sterujące. Warto dodać, że poza wyżej wymienionymi częściami składowymi, każda instalacja elektryczna powinna także obejmować rezerwowe źródła energii elektrycznej, czyli baterie akumulatorowe, zespoły prądotwórcze oraz urządzenia bezprzerwowego zasilania, wraz z przynależącymi do nich instalacjami.

Instalacja elektryczna może zostać wykonana jako wtynkowa, podtynkowa bądź natynkowa:

• instalacja wtynkowa jest układana bezpośrednio na ścianach i zakrywana tynkiem (na chwilę obecną jest to najczęściej stosowane rozwiązanie),
• instalacja podtynkowa jest układana w bruzdach w ścianach i następnie pokrywana warstwą tynku,
• instalacja natynkowa wymaga poprowadzenia przewodów na tynku, w specjalnych kanałach lub pod listwą przypodłogową – zazwyczaj stosuje się ją, kiedy zachodzi potrzeba doprowadzenia prądu do nowego miejsca, a nie ma możliwości lub nie chcemy przeprowadzać gruntowego remontu, łącznie z tynkowaniem i malowaniem ścian.

Główne elementy typowej instalacji elektrycznej

Instalacja elektryczna jest zespołem urządzeń o ściśle skoordynowanych parametrach technicznych, napięciu znamionowym do 1000V prądu zmiennego i 1500V prądu stałego, przeznaczona do doprowadzania energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiorników.

Elementem wyjściowym każdej instalacji elektrycznej jest przyłącze. Stanowi ono odcinek linii elektrycznej, który łączy zewnętrzną sieć zasilającą ze złączem znajdującym się w obiekcie budowlanym. Przyłącze może zostać wykonane jako kablowe bądź napowietrzne – wszystko jest uzależnione głównie od rodzaju sieci elektroenergetycznej. W sytuacji gdy zarówno sieć, jak i przyłącze są kablowe, najczęściej stosuje się tzw. układ magistralny. Natomiast w przypadku sieci napowietrznej trzeba dokonać wyboru właściwego rodzaju przewodów, a także określić na jakiej wysokości zostaną rozmieszczone i w jakim miejscu będą wprowadzone do obiektu. Liczba przyłączy zależy od odbiorców. W obiektach wielorodzinnych dopuszczalne jest zasilanie z jednego przyłącza najwyżej trzech klatek. Natomiast w budynkach jednorodzinnych, tzw. szeregowych, istnieje możliwość dołączenia do jednego przyłącza trzech lub więcej instalacji odbiorczych. W przypadku przyłącza napowietrznego liczba przewodów zależy głównie od rodzaju odbiorników, które zostały zainstalowane u odbiorcy oraz od sumy wszystkich odbiorników.

Złącze, rozdzielnica główna i wewnętrzna linia zasilająca

Przyłącze to nie jedyny element instalacji elektrycznej. Równie istotne znaczenie ma złącze, które stanowi element łączący instalację w obiekcie budowlanym z przyłączem linii energetycznej. Optymalnie powinno ono zostać zlokalizowane w publicznym punkcie, łatwo dostępnym dla serwisantów. Złącze, które zostanie umieszczone w skrzynce wnękowej musi być zamykane na klucz lub kłódkę i być przystosowane do założenia plomby. Co więcej, powinno się zapewnić możliwość przeprowadzenia wykonania połączenia złącza z główną szyną uziemiającą budynku, w którym została założona instalacja elektryczna.

W budynkach jednorodzinnych energia jest doprowadzana ze złącza poprzez tablicę licznikową do instalacji odbiorczej, natomiast w dużych obiektach najczęściej stosuje się rozdzielnicę główną – jest to element sieci elektrycznej, z którego są zasilane wewnętrzne linie zasilające oraz odbiory administracyjne. Rozdzielnice są wykonywane jako tablice umieszczane we wnękach bądź w formie przyściennych szafek. Tego typu element musi posiadać drzwiczki przystosowane do zamykania na klucz lub kłódkę. Rozdzielnica główna powinna zostać zainstalowana jak najbliżej złącza, w miejscu, które będzie łatwo dostępne dla obsługi. Może zostać umieszczona np. w piwnicy, w pobliżu klatki schodowej lub na parterze przy wejściu do budynku. Ostateczne jej usytuowanie musi zostać skonsultowane z przedsiębiorstwem energetycznym.

Ostatnim kluczowym elementem wchodzącym w skład instalacji elektrycznej jest wewnętrzna linia zasilająca. Wraz z poszczególnymi odnogami tworzy ona jeden układ, który ma za zadanie dostarczanie energii elektrycznej do lokali znajdujących się w budynku. W obiektach wielokondygnacyjnych najczęściej projektuje się oddzielną linię wewnętrzną, która zasila każdą klatkę schodową. Nie należy jednak prowadzić jej przez miejsca niedostępne, a uwzględniając obowiązujące normy bezpieczeństwa, należy dodatkowo zainstalować wyłącznik umożliwiający wyłączenie wszystkich wewnętrznych linii zasilających. Powinien on zostać zainstalowany we wspólnej wnęce z główną rozdzielnicą budynku.

Miejsca szczególne w instalacjach elektrycznych

W niektórych pomieszczeniach, takich jak łazienki, kuchnie czy pralnie, ryzyko porażenia prądem jest szczególnie duże. Metalowe obudowy pralek czy kuchenek mogą znaleźć się pod napięciem, a wilgotna skóra lepiej przewodzi prąd. Jeśli dodatkowo przewody wodociągowe zostały wykonane z metalowych rur, to jednoczesne dotknięcie kranu i niesprawnego urządzenia elektrycznego grozi dotkliwym porażeniem.

Z tego względu należy zwrócić uwagę, aby gniazda i łączniki montowane w tego typu pomieszczeniach były odporne na zachlapanie wodą. Takie gniazda najczęściej posiadają specyficzne klapki oraz oznaczenie IP 44 bądź wyższe. W łazienkach i pralniach nie należy umieszczać puszek łączeniowych, a jeśli jest to konieczne powinny być one bryzgoszczelne. W pomieszczeniach łazienkowych trzeba też zachować minimalne odległości między urządzeniami elektrycznymi a kabinami prysznicowymi i wannami.

Rozwiązania zabezpieczające przed porażeniem należy dobierać mając na uwadze materiały, z jakich została zaprojektowana, a następnie wykonana instalacja wodociągowa. Jeśli rurociągi są metalowe, to baterie łączy się przewodami i uziemia (są to tzw. połączenia wyrównawcze). W przypadku, gdy instalację wykonano z tworzywa sztucznego, to baterii się nie uziemia, ponieważ mogłoby to zwiększyć groźne skutki porażenia.

Instalacja elektryczna w budynku mieszkalnym nie stanowi dużego wyzwania. Podczas jej planowania, wykonywania oraz eksploatowania należy kierować się przede wszystkim zdrowym rozsądkiem. Niezależnie od zasad narzucanych obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, warto samodzielnie przewidywać czyhające na nas zagrożenia. Niewłaściwie położona instalacja elektryczna stanowi jedną z najczęstszych przyczyn pożarów. Warto też pamiętać o okresowym sprawdzaniu puszek rozgałęźnych i gniazd wtyczkowych. Niedopuszczalne jest użytkowanie opraw, gniazd, wyłączników oraz przewodów, których elementy zmieniły barwę, np. na skutek temperatury. Wszystkie przeróbki i remonty instalacji powinny być przeprowadzane wyłącznie przez fachowców posiadających aktualne świadectwa kwalifikacyjne.

Polecamy

 Elektriko Oprawa led Syrma
Rated 5.0/5 based on 3 customer reviews
od 162,01
 Elektriko Lampa uliczna solarna LED Gemini 22 3 tryby pracy
Polecamy
Rated 4.6/5 based on 28 customer reviews
1 159,00
 Elektriko Lampa hybrydowa Kapella
Polecamy
Rated 4.6/5 based on 28 customer reviews
od 7 350,00
 Elektriko Lampa uliczna solarna LED Gemini 18 z czujnikiem ruchu, 3 tryby pracy
Polecamy
Rated 4.2/5 based on 35 customer reviews
845,33
 Elektriko Lampa Hybrydowa Kanopus
Polecamy
Rated 4.9/5 based on 14 customer reviews
od 7 425,00
Lampa uliczna Lena Crown Lite Led
Polecamy
Rated 4.5/5 based on 20 customer reviews
od 285,89
 Elektriko Lampa LED High bay Rufa
Rated 5.0/5 based on 1 customer reviews
od 837,49
 Elektriko Oprawa LED Sagitta
Rated 5.0/5 based on 1 customer reviews
od 117,11
 Elektriko Lampa solarna Venus E 2
Polecamy
Rated 4.7/5 based on 17 customer reviews
od 5 120,00
 Elektriko Lampa uliczna solarna LED Andromeda 6 z dwoma panelami
Rated 5.0/5 based on 6 customer reviews
od 6 858,00
 Elektriko Lampa solarna Venus E 1
Polecamy
Rated 4.7/5 based on 13 customer reviews
od 4 760,00
Oprawy awaryjne Intelight ORION LED 150 7W-10W
Polecamy
Rated 5.0/5 based on 9 customer reviews
od 102,70

Z kompendium wiedzy

FAQ - najczęstsze pytania i odpowiedzi

LEDy, Moduły LED, LEDÓWKI Co to jest LED? LED (z ang. Light Emitting Diode) to dioda elektroluminescencyjna – urządzenie półprzewodnikowe emitujące światło, kiedy przepływa przez nie prąd. Nigdy nie wiem jak świeci oprawa LED w porównaniu do tradycyjnej żarówki? Oprawa LED o mocy 5W świeci jak tradycyjna... czytaj całość »

Rodzaje lamp oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne - podział ze względu na zastosowanie Oświetlenie awaryjne stosuje się podczas zaniku zasilania opraw oświetlenia ogólnego - podstawowego. Dlatego też oprawy oświetlenia awaryjnego muszą być zasilane z niezależnego źródła zasilania.  Oświetlenie ewakuacyjne powinno zapewnić bezpieczne... czytaj całość »

Wybór lamp z czujnikiem ruchu

Trudno nie zauważyć, że obecnie mamy w kategorii „oświetlenie” coraz szerszy wybór innowacyjnych lamp i to zarówno pod względem proponowanego designu, jak i zastosowania konkretnych rozwiązań technologicznych. Coraz większą wagę przykłada się także do funkcjonalności oświecenia, które powinno spełniać... czytaj całość »

Rodzaje kloszy w oprawach oświetleniowych

Typy kloszy w oprawach biurowych / wnętrzowych 1. Klosz mleczny (OPAL, PLX) Charakteryzuje się mniejszą przepuszczalnością światła, ale za to wyższym stopniem rozproszenia - zmniejsza refleksy i odbicia emitowanego światła. 2. Klosz pryzmatyczny (PRM) 3. Klosz mikropryzmatyczny (MPRM) Płyta mikropryzmatyczna zapewnia odpowiednie... czytaj całość »

Światło - podstawowe pojęcia

Technika świetlna jest dziedziną nauki i techniki zajmująca się zagadnieniami wytwarzania światła, formowania rozsyłu światła w przestrzeni, mierzenia światła oraz barwy. Strumień świetlny (lumeny) Jednostka: lumen [lm] Oznaczenie: Φ Jest to wielkość fizyczna określająca całkowitą moc światła emitowanego z danego źródła... czytaj całość »

Stopień szczelności IP w oprawach

Jak oświetlić różne obszary Twojego domu i działki? Poniższy artykuł jest po ty, abyśmy wiedzieli, co jest nam potrzebne, określili nasze preferencje w zakresie estetyki i użytkowania, oraz szukali odpowiednich modeli opraw. Wejście do domu i różnych obszarów powinno nas prowadzić i koncentrować się na świeceniu... czytaj całość »

Rodzaje źródeł światła

Poniżej znajdą Państwo krótką charakterystykę oraz podział poszczególnych rodzajów źródeł światła ze względu na technologię ich wykonania. Żarówki   Typ Zakres mocy znamionowych Skuteczność świetlna Trwałość / Żywotność Czas zaświecenia Żarowki zwykłe 15W - 2000W  8lm/W - 20lm/W  1000... czytaj całość »


Nasze pozostałe marki

Electric24.pl Electrico24.eu Hydrauliko.pl

e-Gazele Biznesu 37. pozycja w Polsce w rankingu e-Gazele Biznesu 2016.
Wyróżnienie "Złoty Płatnik 2015" od Euler Hermes.
Złoty płatnik 2015 Złoty płatnik 2016 Eksport

Firma Logisoft prowadzi działalność już 14 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 20067 firm. W ofercie posiadamy 32 095 produktów.

Przyjmujemy płatności on-line Przyjmujemy płatności on-line Przyjmujemy płatności on-line Przyjmujemy płatności on-line